ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Ν.3029]2002
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΑΕΤΔΕΑ (2009)


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ (2013)