Επικοινωνία

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
Τοπική Διοίκηση Δράμας
Γ. Παπανδρέου 35α  -  66 100 Δράμα
Τηλ. 25210 22242 & 55293 P.o.l. 5510310 
Fax: 25210 27554
Facebook: IPA REGION DRAMA
Ιστοσελίδα: ipadrama.blogspot.gr