Τι είναι η I.P.Aü      Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000 μέλη σε (65) χώρες του κόσμου, η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Άγγλο Αστυνομικό Arthur Troop.
ü  Το έμβλημα της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών είναι η φράση στα Λατινικά «SERVO PER AMIKECO»  που στη γλώσσα της Εσπεράντο σημαίνει  «Υπηρετώ δια της Φιλίας».
ü  Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ü  Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948.
ü  Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις.
ü  Είναι η ένωση όπου τα μέλη της χτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.             
ü  Ο χώρος όπου οι Αστυνομικοί συμβάλλουν ανιδιοτελώς και εθελοντικά ως γέφυρα επικοινωνίας και πολύπλυερης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο
ü  Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από το μόνιμο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο (Ρ.Ε.Β.) με μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται από πέντε (5) Διεθνείς Επιτροπές: Πολιτιστικών , Κοινωνικών , Επαγγελματικών , Διοικητικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η έδρα της Ι.Ρ.Α. είναι στην Ελβετία , ενώ τα κεντρικά γραφεία στο Nottigham της Αγγλίας
ü  Στην Ελλάδα η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ιδρύθηκε το έτος 1965 , ενώ το έτος 2015 θα είναι επετειακό για το Ελληνικό Τμήμα και τη Χώρα μας, καθώς θα εορτασθούν τα 50 χρόνια συνεχούς προσπάθειας και επιτυχούς πορείας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

         Σκοποί και Επιδιώξεις


ü  Τη δημιουργία σχέσεων φιλίας, ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξυπηρέτησης και βοηθείας μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους.
ü  Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
ü  Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πολίτη.
ü  Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ü  Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.
ü  Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
ü  Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.
ü  Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.

Προσφέρει

Εκπαιδευτικό Κέντρο ‘’GIMBORN’’ στη Γερμανία.                                   Διοργανώνονται 30 - 40 επαγγελματικά σεμινάρια κάθε χρόνο τα οποία παρακολουθούν μέλη της I.P.A. απ’ όλες τις χώρες μέλη, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.

Ανταλλαγή Επισκέψεων Νέων.
Αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται σε νέους ηλικίας 18 – 25 ετών και αποσκοπεί να βοηθήσει στην πρακτική εξάσκηση εκμάθησης  μιας ξένης γλώσσας στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό - οικογενειακό περιβάλλον και να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα. Εννοείται ότι ο ενδιαφερόμενος θα ανταποδώσει την φιλοξενία.

Χώροι Διαμονής. I.P.A. House.
Διάφορα Τμήματα διαθέτουν κατάλληλους χώρους διαμονής και φιλοξενίας των μελών. Αυτοί οι χώροι είναι γνωστοί ως «I.P.A. Houses» και προσφέρονται για διαμονή μελών σε πολύ χαμηλά κόστη και κάποτε Δωρεάν. Διαθέτουν όλες τις ανέσεις και είναι σαν μικρά ξενοδοχεία.Υπάρχουν 70 περίπου τέτοιοι χώροι σε 20 χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νότιο Αφρική, Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Φιλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστραλία και Ιταλία).

Πρόγραμμα Αλληλοβοήθειας.
Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών , όπως θεομηνιών, κ.λ.π., όπου μέλη χρειάζονται βοήθεια υπάρχει σχέδιο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή και τα διάφορα τμήματα αποστέλλουν στο διεθνή ταμία εισφορές.

        Πρόγραμμα ανταλλαγής επαγγελματικών γνώσεων.
        Προσφέρεται σε νεαρούς, εν ενεργεία αστυνομικούς που τοποθετούνται 
        σε διάφορες αστυνομίες για να αποκτήσουν εμπειρίες κ.λ.π. 
        Το σχέδιο είναι προαιρετικό και διευθετείται μεταξύ Εθνικών Τμημάτων.
       
        Διοργάνωση Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων
        Όλα τα Εθνικά Τμήματα κάθε χρόνο διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις 
        με συμμετοχή όλων των Εθνικών Τμημάτων.
        
        Διαγωνισμοί
        Διαγωνισμοί Εκθέσεων Ιδεών
        Διαγωνισμοί Ζωγραφικής
        Διαγωνισμοί Φωτογραφίας, κλπ

Μέλη

Μέλη μπορούν να γίνουν σπουδαστές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας , Αστυνομικοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ., μετά από πρόταση δύο μελών τα οποία προσυπογράφουν.
Επίσης γίνονται δεκτά και εγγράφονται ως μέλη του Εθνικού Τμήματος , Αστυνομικοί Ξένων τμημάτων, εφόσον δεν υπάρχει τμήμα της Δ.Ε.Α. στη χώρα από την οποία προέρχεται.
Τα μέλη της Ένωσής μας εφοδιάζονται με ειδικό Δελτίο Ταυτότητας.
Τα μέλη της Ένωσής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) Τακτικά Μέλη, Β) Επίτιμα Μέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της Ένωσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Δωρεάν και πάντοτε κατά τον Ελεύθερό τους χρόνο.