Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Με πρωτοβουλία της I.P.A. Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28-2-2020 η παράδοση σε όλες τις Υπηρεσίες Έδρας και Υπαίθρου της Δ.Α. Δράμας, Υγειονομικού υλικού που περιλαμβάνει δώδεκα (12) σταθερές ειδικές συσκευές (Σταθμοί Απολύμανσης) με αντίστοιχα αντισυπτικά τζελ για τα χέρια, αλκοολούχα διαλύματα για απολύμανση κάθε επιφάνειας, γάντια, μάσκες και υποπόδια μιας χρήσεως, καθώς και χειρουργικές στολές, με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη, αλλά και την καλύτερη προστασία των Αστυνομικών και των προσερχόμενων για εξυπηρέτηση στα αστυνομικά καταστήματα πολιτών. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να ανταποκριθούμε στην αγορά και διάθεση ικανού αριθού υγειονομικού υλικού για την άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού.