Σάββατο 27 Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΡΕΣΙΕΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην κοινωνία και τους συναδέλφους, το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, συνεδρίασε την Τετάρτη 24-5-2023 και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 14-6-2023 και ώρα 09:00 στο νέο μας γραφείο στο ισόγειο του Αστυνομικού Μεγάρου Δράμας, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του Καταστατικού της Ι.Ρ.Α, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Οικονομικός Απολογισμός – Έγκριση πεπραγμένων και Β) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενημέρωση την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00΄ στο νέο γραφείο της Τ.Δ. Δράμας στο ισόγειο του Αστυνομικού Μεγάρου Δράμας με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού τα μέλη που θέλουν να δώσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. (Πρόεδρο κ. Σκάρλιο Μηνά ή τη Γεν. Γραμματέα κα. Ευκαρπίδου Εύη), εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 9-6-2023 και ώρα 23:59.