Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. KAI Ε.Ε. I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτη Γενική  Συνέλευση
                     
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
     Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, προβήκαμε δια της νομικής εκπροσώπου μας Δικηγόρου Δράμας κα. Παπαποστόλου Χριστίνας, στην δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού στην εφημερίδα «Πρωϊνός Τύπος» και στο Δελτίο Δικστικών Δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 23/27-5-2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Δράμας.
    Είναι μια ιστορική στιγμή για την Τοπική Διοίκηση Δράμας, καθώς γίνεται η 4η Τ.Δ. Χώρας μετά την Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και το Λασίθι που αποκτά νομική οντότητα και φορολογική αυτοτέλεια. Ουσιαστικά δρομολογείται ένα νέο ξεκίνημα για την ένωσή μας, μετά από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην κοινωνία και τους συναδέλφους.
   Το Δ.Σ. της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, συνεδρίασε σήμερα (28-5-2020) και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 16-6-2020 και ώρα 09:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (3ο όροφο) του Αστυνομικού Μεγάρου Δράμας, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του Καταστατικού της Ι.Ρ.Α, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής»  
   Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενημέρωση την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00΄ στο Αστυνομικό Μέγαρο Δράμας (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - 3ο όροφο) με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.
  Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού τα μέλη που θέλουν να δώσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. (Πρόεδρο ή Γεν. Γραμματέα), εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 11-6-2020 και ώρα 23:59.
Σημείωση: Για  τα  εν  αποστρατεία μέλη  μας  θα  γίνονται  εισπράξεις συνδρομών κατά την  ημέρα  της  Γενικής Συνελεύσεως.
                                                               Δράμα, 28-5-2020
                                                                        Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της
 Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
 
H Γεν. Γραμματέας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
      ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη